Các phương pháp xử lý nhiệt

Các phương pháp xử lý nhiệt

Các phương pháp xử lý nhiệt

Các phương pháp xử lý nhiệt

Xử lý nhiệt được dùng để làm tăng độ cứng bề mặt chi tiết máy là một phần không thể thiếu trong nghành gia công cơ khí. Độ cứng bề mặt tỷ lệ thuận với khả năng chống mài mòn của sản phẩm. Nguyên lý cơ bản để tăng độ cứng bề mặt là làm xuất hiện một lớp vật liệu chịu ứng suất nén ngay bên dưới bề mặt chỗ cần tăng cứng.

Gia nhiệt thể tích, nhiệt luyện thể tích.

-Tăng độ cứng tránh bào mòn

-Để tăng độ cứng của thép: đun nóng đến nhiệt độ nhất định sau đó làm lạnh đột ngột để thay đổi trạng thái cố định của carbon trong thép.

Gia nhiệt bề mặt, nhiệt luyện bề mặt.

-Tăng độ cứng bộ phận tránh bào mòn.

- Chiều sâu tăng độ cứng:0.5 – 2mm

-Dưới tác dụng của dòng điện môi bề mặt vật liệu nóng liên tục sau đó được làm lạnh đột ngột để tăng độ cứng.

Gia nhiệt chân không, nhiệt luyện chân không.

Gia nhiệt trong lò ở trạng thái chân không sau đó làm lạnh bằng khí Nitơ

Gia nhiệt thấm carbon:

Gia nhiệt trong điều kiện bầu không khí có thấm carbon, tiến hành gia nhiệt để carbon thẩm thấu vào bề mặt vật liệu. 150-200oC

Gia nhiệt thấm nitơ:

Gia nhiệt trong điều kiện có Nitơ dạng khí hay lỏng để tẩm nitơ vào bề mặt sản phẩm. 500-600oC

Kết tụ (chiết suất) làm cứng:

Làm cứng vật liệu Inox bằng cách làm tan chảy-hoà trộn nguyên tố carbon trong vật liệu.

Gia nhiệt và ủ:

Nếu chỉ xữ lý nhiệt bằng cách nung nóng và lạm lạnh đột ngột thì nguyên liệu sẽ cứng nhưng dòn dễ bị vỡ. Để cải thiện: sau khi gia nhiệt sản phẩm sẽ được ủ, độ cứng giảm xuống nhưng độ bền cao, độ bền kéo, độ dẻo, độ dãn dài, khẩu độ, tính chất cơ học nhưng tác động được cải thiện, nó sẽ trở thành thép dẻo và cứng.

Chia sẻ: