CÔNG TY TNHH SX TM HÙNG LÝ | XỬ LÝ NHIỆT BÌNH CHÁNH | TRUI CỨNG KHUÔN MẪU BÌNH CHÁNH

CÔNG TY TNHH SX TM HÙNG LÝ | XỬ LÝ NHIỆT BÌNH CHÁNH | TRUI CỨNG KHUÔN MẪU BÌNH CHÁNH

CÔNG TY TNHH SX TM HÙNG LÝ | XỬ LÝ NHIỆT BÌNH CHÁNH | TRUI CỨNG KHUÔN MẪU BÌNH CHÁNH

Liên hệ

CÔNG TY TNHH SX TM HÙNG LÝ

Địa chỉ: A4/1/3, Đường liên ấp 1-2, Ấp 1, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Quản lý: 0901.452.9650937.079.246 (KIM LIÊN) 

Kỹ thuật: 0908.034.416  (ANH DƯƠNG)

Điện thoại: 028 3620 6980 – Fax: 028 3620 6981

Email: hunglyxln88@gmail.com

Họ và tên:*

Địa chỉ:*

Điện thoại:*

Email:*

Chủ đề:*

Nội dung:*

Mã bảo vệ:*

reset_capcha